Prosjekt-oppdatering

Det ligger nå en oppdatering i Prosjekter -> Studieprosjekt.
Se innlegg om prosjekt 4, «out of the comfort zone«

Reklamer